Skip to main content
Home » Find a KGH teacher » Athanasia Kritsima (Αθανασία Κριτσιμά)

Athanasia Kritsima (Αθανασία Κριτσιμά) – HypnoBirthing BabyBond

Location

(Please, scroll down for English)

Ως μητέρα δύο κοριτσιών, αλλά επίσης λόγω προσωπικών βιωμάτων σαν παιδί και η ίδια κάποτε, αισθάνομαι την βαθιά επιθυμία να βοηθώ γυναίκες να αναγνωρίσουν οτι το σώμα τους, το μωρό τους, οι αποφάσεις τους και η ευθύνη τους, όλα αυτά τους ανήκουν, είναι δικά τους. Θέλω να είμαι μέρος ενός επαναστατικού κύματος που βοηθά τις γυναίκες να ανακτήσουν την πρωταρχική τους σοφία και δύναμη. Η γέννα πρέπει να είναι η πιο όμορφη, ρομαντική, ενδυναμωτική εμπειρία της ζωής μας. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να το βιώσω πλήρως, όμως αυτό έγινε έναυσμα για εμένα να κάνω το καλύτερο δυνατό, ώστε κάθε γυναίκα που θα διδάξω να το βιώσει.

Διδάσκω επίσης Γερμανικά από το 2001. Ως εκ τούτου, γνωρίζω εκ πείρας οτι η επιτυχία είναι μια εξίσωση που περιλαμβάνει όχι μόνο την διδακτέα ύλη, αλλά και μια νοοτροπία αυτοπεποίθησης. Ο νους είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε πώς να τον χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας.

Επιπλέον, είμαι ένθερμη υποστηρίκτρια του να δίνουμε στους μπαμπάδες να παίξουν τον φυσικό τους ρόλο και να συμμετέχουν σε αυτό. Όταν θα αποκτούσαμε την δεύτερη κόρη μας, ο σύζυγός μου συμμετείχε πολύ πιο ενεργά στην όλη διαδικασία, και μπορώ να πω με βεβαιότητα οτι αυτό έκανε μεγάλη διαφορά στην οικογένειά μας.

Παράλληλα, είμαι εθελόντρια στην τοπική μου ομάδα θηλασμού και μητρότητας από το 2014, έτσι έχω την ευκαιρία να ακούω πολλές ιστορίες τοκετών. Αρκετές για να ξέρω πως μια ικανοποιητική γέννα μπορεί να γίνει “αίνιγμα για δυνατούς λύτες” στην Ελλάδα σήμερα. Όμως δεν χρειάζεται να είναι έτσι, αφού το KGHypnobirthing μπορεί να κάνει την διαφορά σε κάθε περίπτωση!

Θα με βρείτε στο κέντρο της Ελλάδας, στην πόλη της Λαμίας! Θα είναι τιμή μου και χαρά μου να συμμετέχω στην προετοιμασία για την πιο μαγική στιγμή της ζωής σας!

Αs a mother of two girls, but also because of personal experiences as a child myself in the past, I deeply desire to help women acknowledge their body, their baby, their decisions and their responsibility, as theirs. I want to be part of a revolutionary wave that helps women regain their primal wisdom and power. Giving birth should be the most beautiful, romantic, empowering time of a woman’s life. I didn’t have the chance to experience this to the fullest, but this has been a trigger for me to do my best so that every woman I’ll teach, will.

I am also teaching German since 2001. Therefor, I know from experience that success is an equation envolving not only the curriculum, but also a mindset of confidence. The mind is a poweful tool, especially when we know how to use it to our advantage.

In addition, I am a strong advocate of giving the fathers their natural role to play and be part of this. When we were having our second daughter, my husband was a lot more involved to the whole process and I know for sure that this made a huge difference in our family.

Furthermore, I am a volunteer in my local breastfeeding and maternity group since 2014, so I have the opportunity to listen to a lot of birth stories. Enough to know that experiencing a satisfying birth can be a challenge in Greece nowadays. But it doesn’t need to be so, because KGHypnobirthing can always make a difference!

You will find me in Central Greece, in the city of Lamia. I will be honoured and overjoyed to be part of the preparation for the most magical moment of your life!

(Please scroll down for English)

Κάθε Τετάρτη στις 5μμ. ομαδικά μαθήματα KG Hypnobirthing. Παραδίδω και ιδιαίτερα μαθήματα.

Τα μαθήματα είναι 3ωρα (κατά προσέγγιση) και κάθε κύκλος αποτελείται από 4 συναντήσεις (περί τις 12 ώρες συνολικά).

Για πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνείτε μαζί μου στο τηλέφωνο 6976908436, μεταξύ 10:00 και 12:00 πμ. καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ή στέλνετε ένα προσωπικό μήνυμα στο “Hypnobirthing BabyBond” μέσω ιστοσελίδας, Facebook ή Instagram.

Every Wednesday at 17:00 group lessons KG Hypnobirthing. I also teach private lessons.

The lessons are 3 hours (approximately) and each learning cycle consists of 4 sessions (around 12 hours in total).

For information and reservations, contact me at 6976908436 between 10:00 and 12:00 on a daily basis except Saturdays and Sundays, or send me a personal message on “Hypnobirthing BabyBond” through website, Facebook or Instagram.